Ngữ pháp tiếng Anh lớp ba câu hỏi với What đã được nhiều em học sinh lớp 3 mong muốn được tìm hiểu và hiểu rõ thêm. đối với câu hỏi What các em sẽ có khả năng tham khảo những cách sử dụng what căn bản tiếp sau đây của Alokiddy đưa ra .

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 câu hỏi với What​

Trẻ học tiếng Anh hiệu nghiệm với ngữ pháp chuẩn

- WHAT: Dùng để hỏi tên

Ví dụ: What`s your name?

My name`s Nam. (is =`s)

What`s his name?

His name`s Ba.

What`s her name?

Her name`s Lan.

What`re their name?

Their name`re Tom and Peter. (are =`re)

-WHAT: Hỏi về màu sắc

Ví dụ: What colour is it?

It`s red *.

BÀI TẬP triển khai

Dùng từ gợi ý hoàn thành câu hỏi và câu giải đáp :

(blue, black, pink, green….)

What colour are they?

They're red (Yellow, brown, pink, orange….)

Câu hỏi với what được sử dụng hàng loạt

-WHAT: Hỏi bạn làm gì

Ví dụ: What do you do at break time?

I play football

lúc học tiếng Anh lớp 3 các em nên chú ý nhiều hơn với những từ để hỏi. Ngoài What còn có các từ để hỏi khác như How, Who, When, Where, Why. Để học được những từ để hỏi các em cần đảm bảo cho mình những ngữ pháp cơ bản và nắm vững được cách sử dụng của từ. Học tiếng Anh lớp 3 sẽ trở thành đơn giản hóa hơn nếu các em biết cách học và nắm được những kỹ năng học tiếng Anh hiệu quả.

Đối với những từ để hỏi như What các em hãy ghi lại đại số đông các trường hợp sử dụng và áp dụng vào giai đoạn học tập của mình, đặt câu thật nhiều để nắm trong tay cách sử dụng hợp lý nhất. Nhìn tổng quan thì câu hỏi với What cũng chỉ chăm chú chính vào hỏi tên, hỏi về đồ vật và làm việc gì…Để học được một cách hoàn hảo nhất các em hãy mài miệt đặt câu và làm bài tập. Khi các em vận dụng nhiều thì sẽ tự ghi nhớ và dần dần sẽ tạo ra thói quen sử dụng từ để hỏi. Chúc các em học ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 hiệu quả.

Nguồn từ: Alokiddy

Nhãn:

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.