từ mới tiếng Anh lớp 06 unit 2 là một trong những bài học tiếng Anh THCS mới và bắt đầu chương trình học mới cho trẻ lúc bước từ tiếng Anh lớp năm lên. từ vựng tiếng Anh lớp 06 đã bắt đầu mang nhiều nhiều từ, cụm từ khó hơn đối với từ vựng tiếng Anh lớp năm. vì vậy, việc học từ mới tiếng Anh lớp 06 ngay từ những bài đầu tốt là những điểm khởi điểm cho công đoạn học tiếng Anh con trẻ tương lai.

Để học từ mới tiếng Anh cho con trẻ những em cần được tiếp cận những cách học ngạc nhiên - thú vị và dễ hiểu để các em học từ mới tiếng Anh hiệu nghiệm hơn. Học từ mới tiếng Anh con trẻ sẽ ko khó nếu nhiều em được tiếp cận nhiều nguồn học tiếng Anh hay và phù hợp với trình độ lớn mạnh ngôn ngữ của những em. sau đây Alokiddy sẽ chỉ dẫn các em về những từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 02 cũng tương tự như cách học từ mới tiếng Anh hiệu quả.

1. Chia sẻ từ vựng tiếng Anh lớp 06 unit 2 cho bé học tiếng Anh

đối với từ mới tiếng Anh lớp 06 unit 02 các bé có khả năng học theo các cách khác nhau, sau đây là các từ vựng unit 02 mà nhiều em cần học:

- bag /bæg/: túi, bao

This bag is very heavy.

- board /bɔːd/: cái bảng

There is a blackboard in my classroom.

- book /bʊk/: sách, quyển sách

My book is thick. Your book is thin.

- city /ˈsɪti/: thành phố

I live in ấn Hanoi city.

- class /klɑ:s/: lớp, lớp học

My class has 25 students.

- classroom /'klɑ:srʊm/: lớp học, phòng học

That is my classroom.

- clock /klɒk/: đồng hồ treo tường

There is a clock in my class.

- close /kləʊz/ : đóng, xếp lại

These shops close at 10 o'clock every evening.

- come in /kʌm ɪn/: đi vào

May I come in, teacher?

- desk /desk/: bàn làm việc

There is a book on that desk.

- door /dɔ:/: cửa ra vào

My classroom has one door.

- eraser /ɪˈreɪsə/: cái tẩy

I like this eraser very much.

- family /ˈfæməli/: gia đình

My family has four people.

- go out /gəʊ aʊt/: ra ngoài

May I go out, teacher?

- house /haʊs/: ngôi nhà

My house is very big.

- live /lɪv/: sống, sinh sống

My parents live in New York.

- match /mætʃ/: ghép, nối

Match the following words with their Vietnamese meanings.

- name /neɪm/: tên, tên họ

My name is Mark.

- full name /'fʊl neɪm/: tên đầy đủ (cả tên và họ)

My full name is Tom Smith.

- family name /ˈfæməli neɪm/: họ

His family name is Smith.

- first name /fɜːst neɪm/: tên (gọi)

His first name is Tom.

- given name /'gɪvn neɪm/: tên (gọi), (bằng với first name)

His given name is Tom.

- last name /lɑ:st neɪm/: họ (bằng family name)

His last name is Smith.

- notebook /ˈnəʊtbʊk/: quyển vở

My mother is buying me a notebook.

- open /ˈəʊpən/: mở

These shops open at 8 o'clock every morning.

- pen /pen/: bút mực

My pen is red.

- pencil /'pensl/: bút chì

This is my pencil.

- pencil case /'pensl keɪs/: hộp bút

There are some pens in the pencil case.

- ruler /'ru:lə/: thước kẻ

Her ruler is very long.

- say /seɪ/: nói

She wants to say something.

- school /sku:l/: trường học

This is my school.

- school bag /sku:l bæg/: cặp sách

His school bag is very heavy.

- sit down /sɪt daʊn/: ngồi xuống

Please sit down, students.

- spell /spel/: đánh vần

Spell your name please.

- stand up /stænd ʌp/: đứng dậy

All students stand up.

- street /stri:t/: đường phố

I live on Wall Street.

- student /'stju:dənt/: học sinh, sinh viên

She is a student.

- surname /'sɜːneɪm/: họ

His surname is Smith.

- teacher /'ti:tʃə/: giảng viên

Ms. Sarah is my English teacher.

- waste basket /weɪst 'bɑ:skɪt/: giỏ rác, sọt rác

You should put rubbish in the waste basket.

- window /ˈwɪndəʊ/: cửa sổ

I sit next to the window.

2. Cách học từ vựng tiếng Anh lớp 6 cho trẻ

Để học từ vựng tiếng Anh thì không chỉ những đối với trẻ con mà ngay cả nhiều người lớn khi học từ vựng cũng cảm thấy cực kì trở ngại và ngao ngán. do đó, Alokiddy chỉ dẫn những em cách học từ vựng tiếng Anh hiệu nghiệm như sau:

- Học qua h/a: Cách học kết hợp hình ảnh và từ vựng vô cùng hiệu nghiệm để các em học tiếng Anh 1 cách hoàn hảo nhất. các hình ảnh sẽ giúp đỡ các em ghi nhớ từ vựng nhanh hơn, vừa học vừa thư giãn tốt hơn. Sau lúc học xong nhiều em chỉ cần nhìn thấy h/a ấy sẽ ngay lập tức nhớ đến từ mới, đây là cách học cực kì nhanh và hữu hiệu.

- Học qua phim và video: Đây là 1 cách học mới so với tiếng Anh trẻ em. so với tiếng Anh lớp 6 thì những em hoàn toàn có thể thực thi những cách học khác nhau, phối kết hợp nghe và xem để vừa học từ mới, vừa học nghe, nói 1 cách hiệu quả. Bạn có thể tham khảo các cách dạy trẻ học từ vựng tieng anh mau giao nhiều hơn nữa cho bé tại Alokiddy nhé

Để học từ vựng tiếng Anh lớp 06 unit 2 các em có khả năng phối kết hợp các những cách học khác nhau để học và hoàn tất nhiều kinh nghiệm của mình. hiện nay với chương trình tiếng Anh thiếu nhi thì Alokiddy đã gửi tới những em các cách học, phương thức học cũng như nhiều bài học tiếng Anh cực kì hiệu nghiệm dành cho những em nhiều lứa tuổi và năng lực khác nhau. những em có khả năng học ngay tại Alokiddy.com.vn nhé!

Nhãn:

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.