Một trong những nhóm từ vựng anh văn theo đề tài đem lại ngạc nhiên - thú vị học tiếng anh cho con trẻ đó là nhóm từ vựng anh văn về trái cây cho con trẻ. Đây là nhóm từ mới tiếng anh dễ học nhất và quen thuộc với cuộc sống mọi ngày nhất cho các em. Để giúp các em nhỏ học tiếng anh thiếu nhi hữu hiệu, Alokiddy giới thiệu tới các em nhóm từ vựng anh văn về trái cây cho trẻ em. Những từ vựng tiếng anh về trái cây này sẽ cung ứng cho các em những loại trái cây dễ ghi nhớ nhất. Hãy cùng Alokiddy hoc tieng anh cho tre em mau giao theo chủ đề trái cây này nhé!

Bổ sung từ vựng tiếng anh chủ đề hoa quả cho bé

Khi học từ mới anh văn theo đề tài trái cây này anh chị có thể áp dụng thêm những hình ảnh học tiếng anh cho trẻ. Hình ảnh anh văn sẽ giúp trẻ học anh văn nhanh hơn và hữu hiệu hơn.


-Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
-Apple: /'æpl/: táo
-Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
-Banana: /bə'nɑ:nə/: chuối
-Grape: /greɪp/: nho
-Grapefruit (or pomelo) /'greipfru:t/: bưởi
-Starfruit: /'stɑ:r.fru:t/: khế
-Mango: /´mæηgou/: xoài
-Pineapple: /'pain,æpl/: dứa, thơm
-Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
-Mandarin (or tangerine): /'mændərin/: quýt
-Kiwi fruit: /'ki:wi:fru:t/: kiwi
-Kumquat: /'kʌmkwɔt/: quất
-Jackfruit: /'dʒæk,fru:t/: mít
-Durian: /´duəriən/: sầu riêng
-Lemon: /´lemən/: chanh vàng
-Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
-Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
-Soursop: /'sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
-Custard-apple: /'kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
-Plum: /plʌm/: mận
-Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
-Peach: /pitʃ/: đào
-Cherry: /´tʃeri/: anh đào
-Sapota: sə'poutə/: sapôchê
-Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
-Coconut: /'koukənʌt/: dừa
-Guava: /´gwa:və/: ổi
-Pear: /peə/: lê
-Fig: /fig/: sung
-Dragon fruit: /'drægənfru:t/: thanh long
-Melon: /´melən/: dưa
-Watermelon: /'wɔ:tə´melən/: dưa đỏ
-Lychee (or litchi): /'li:tʃi:/: vải
-Longan: /lɔɳgən/: nhãn
-Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
-Berry: /'beri/: dâu
-Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
-Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
-Persimmon: /pə´simən/: hồng
-Tamarind: /'tæmərind/: me
-Cranberry: /'krænbəri/: quả nam việt quất
-Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
-Dates: /deit/: quả chà là
-Green almonds: /gri:n 'ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
-Ugli fruit: /'ʌgli'fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
-Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
-Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
-Ambarella: /'æmbə'rælə/: cóc
-Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m 'koubrə ´melən/: dưa gang
-Granadilla: /,grænə'dilə/: dưa Tây
-Cantaloupe: /'kæntəlu:p/: dưa vàng
-Honeydew: /'hʌnidju:/: dưa xanh
-Malay apple: /mə'lei 'æpl/: điều
-Star apple: /'stɑ:r 'æpl/: vú sữa
-Almond: /'a:mənd/: quả hạnh
-Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
-Honeydew melon: /'hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
-Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
-Raisin: /'reizn/: nho khô

từ mới tiếng anh cho trẻ tại Alokiddy

Để học tiếng anh cho con trẻ hiệu nghiệm các bạn hãy áp dụng những cách học thú vị sau đây:


-Học anh văn phối kết hợp những hình ảnh sinh động. Với từng chủ đề học anh văn cho trẻ nhỏ, anh chị hãy tìm những hình ảnh tiếng anh sinh động, phù hợp nhất để trẻ có thể dễ dàng liên tưởng. tại Alokiddy, những đề tài học từ mới tiếng anh được Alokiddy thực hành theo hình ảnh phối kết hợp giọng đọc chuẩn Anh – Mỹ giúp trẻ học tiếng anh nhanh hơn và hiệu nghiệm hơn. Để việc học tiếng Anh hiệu quả bạn có thể kết hợp cho bé xem phim giúp học tiếng anh qua phim hoạt hình disney


-Học từ mới anh văn phối hợp với các bài hát. Đây là một trong những cách học anh văn ngạc nhiên - thú vị cho các em. Bài hát tiếng anh giản đơn và thích hợp sẽ là những nội dung học tiếng anh hay cho trẻ.

Khi dạy tiếng anh cho trẻ anh chị hãy ghi nhớ quy tắc không được áp đặt cũng như phải đạt được tài liệu học thích hợp nhất. Đây là một trong những điều kiện cần thiết cho trẻ học tiếng anh hiệu quả nhất.

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.